Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 10.30 am - Cabinet

6. Trafod Swyddi Swyddogion Ymgysylltu â Theuluoedd - Adborth


Cyfarfod:  Dydd Iau, 17eg Mehefin, 2021 10.30 am - Cabinet

8. Rhaglen Ysgolion Yr 21ain Ganrif - Cynigion i Aildrefnu Ysgolion Cynradd, Ysgolion Uwchradd a'r Ddarpariaeth Chweched Dosbarth yn Ardal Ehangach Pontypridd


Cyfarfod:  Dydd Iau, 24ain Mehefin, 2021 10.30 am - Cabinet

3. Buddsoddiadau Atgyweirio a Chynnal a Chadw Ychwanegol mewn Ysgolion


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 11.00 am - Cabinet

6. DRAFFT Y CYNLLUN STRATEGOL CYMRAEG MEWN ADDYSG


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 11.00 am - Cabinet

10. CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG AR ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG)


Cyfarfod:  Dydd Mawrth, 20fed Gorffennaf, 2021 11.00 am - Cabinet

14. CYNLLUN RHEOLI ASEDAU CORFFORAETHOL 2018/23: Y DIWEDDARAF