Y Cynghorydd Christina Leyshon

Profile image for Y Cynghorydd Christina Leyshon

Teitl: Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant, Cadeirydd y Bwrdd Rhianta Corfforaethol ac Is-Gadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Rhondda

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
3 Lanely Crescent
Maesycoed
Pontypridd
RCT
CF37 1JB

Ffôn:  01443 402140

Ffôn Symudol:  07531085442

E-bost:  Christina.Leyshon@rctcbc.gov.uk

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Rhondda Cynon Taf County Borough Council
Cabinet Office
The Pavilions
Clydach Vale
CF40 2XX

Ffôn:  01443 424065

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 06/05/1999 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol