Y Cynghorydd Maureen Webber

Profile image for Y Cynghorydd Maureen Webber

Teitl: Dirprwy Arweinydd, Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor ac Adnoddau Dynol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Penodiadau ac Is-Gadeirydd y Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Canol Rhydfelen

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
7 Gellidawel Road
Rhydyfelin
Pontypridd
RCT
CF37 5PR

Ffôn:  01443 409008

E-bost:  maureen.webber@rctcbc.gov.uk

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Rhondda Cyon Taf County Borough Council
Cabinet Office
The Pavilions
Clydach Vale
CF40 2XX

Ffôn:  01443 424199

Twitter :  twitter.com/cllrmwebber

Nid yw Rhondda Cynon Taf Borough Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 05/12/1996 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol