Y Cynghorydd Maureen Webber

Profile image for Y Cynghorydd Maureen Webber

Teitl: Dirprwy Arweinydd

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Canol Rhydfelen