Y Cynghorydd Rhys Lewis

Profile image for Y Cynghorydd Rhys Lewis

Teitl: Aelod o’r Cabinet

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Abercynon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: