Y Cynghorydd Rhys Lewis

Profile image for Y Cynghorydd Rhys Lewis

Teitl: Aelod o’r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol a Chadeirydd Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Abercynon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: