Aelod o’r Senedd

Dilynwch y ddolen isod i gael manylion cyswllt pob AS:

Vikki Howells AS - Cwm Cynon (Lafur).

Mick Antoniw AS - Pontypridd (Lafur).

Elizabeth 'Buffy' Williams AS - Rhondda (Lafur) .