Y Cynghorydd Gareth Caple

Profile image for Y Cynghorydd Gareth Caple

Teitl: Is-gadeirydd, Pwyllgor Materion Cynllunio a Datblygu

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Y Cymer

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: