Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'n gweithredu swyddogaeth yr Awdurdodau Addysg Lleol mewn perthynas â phenodi/diswyddo llywodraethwyr ysgol, boed yn barhaol neu dros dro.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Marc Jones - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd. 01443 424102