Y Cynghorydd Jayne Brencher

Profile image for Y Cynghorydd Jayne Brencher

Teitl: Is-Gadeirydd Pwyllgor (Penodi) Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Lleol

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Y Graig