Y Cynghorydd Graham Stacey

Profile image for Y Cynghorydd Graham Stacey

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Pentre’r Eglwys