Y Cynghorydd Sheryl Evans

Profile image for Y Cynghorydd Sheryl Evans

Teitl: Is-gadeirydd, Iechyd a Lles

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Gogledd Aberaman

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
2 Penderyn Place
Aberaman
Aberdare
RCT
CF44 6YY

Ffôn Symudol:  07816 288785

E-bost:  Sheryl.M.Evans@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 25/07/2014 -

Gwybodaeth ychwanegol