Y Cynghorydd Tina Williams

Profile image for Y Cynghorydd Tina Williams

Teitl: Is-gadeirydd, Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: De Aberaman

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
101 Fforchaman Road
Cwmaman
Aberdare
RCT
CF44 6NF

Ffôn Symudol:  07972367569

E-bost:  Tina.Williams@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol