Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Cyngor yn cynnwys 75 o Aelodau, sy'n cael eu hethol i gynrychioli anghenion ardal benodol (Ward Etholiadol) a'r Fwrdeistref Sirol ehangach. Mae gan Aelodau Etholedig nifer helaeth o rolau gan gynnwys cytuno ar fframwaith polisi cyffredinol y Cyngor a gosod y gyllideb. Mae'r penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud yng nghyfarfodydd y Cyngor, sy'n digwydd yn fisol yn gyffredinol.

 

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cyngor – mae manylion yngl?n â sut i ymgysylltu ar gael ar y 'Dudalen Ymgysylltu'.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Julia Nicholls - Uned Busnes y Cyngor - Gwasanaethau Llywodraethol. 01443 424098