Yn bresennol

Presenoldeb Y Cynghorydd Gareth Hughes

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Gareth Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:28
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 23   82%
Cafwyd Ymddiheuriad:5   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):5   18%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Gareth Hughes
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
26/05/2021, 15:00 Cyngor ,26/05/2021, 15:00 Yn bresennol
26/05/2021, 17:00 Cyngor ,26/05/2021, 17:00 Yn bresennol
30/06/2021, 16:00 Cyngor ,30/06/2021, 16:00 Yn bresennol
30/06/2021, 17:00 Cyngor ,30/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Cyngor ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
29/09/2021, 17:00 Cyngor ,29/09/2021, 17:00 Yn bresennol
20/10/2021, 17:00 Cyngor ,20/10/2021, 17:00 Yn bresennol
21/06/2021, 14:00 Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol ,21/06/2021, 14:00 Yn bresennol
27/09/2021, 14:00 Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol ,27/09/2021, 14:00 Yn bresennol
29/04/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,29/04/2021, 15:00 Yn bresennol
20/05/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,20/05/2021, 15:00 Yn bresennol
24/06/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,24/06/2021, 15:00 Yn bresennol
22/07/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,22/07/2021, 15:00 Yn bresennol
12/08/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,12/08/2021, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 24/08/2021, 15:00 Disgwyliedig
26/08/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,26/08/2021, 15:00 Yn bresennol
02/09/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,02/09/2021, 15:00 Yn bresennol
16/09/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,16/09/2021, 15:00 Yn bresennol
07/10/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,07/10/2021, 15:00 Yn bresennol
21/10/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,21/10/2021, 15:00 Disgwyliedig
05/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,05/05/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,18/05/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,05/10/2021, 10:00 Disgwyliedig
13/05/2021, 14:00 Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a Materion Cyfansoddiadol ,13/05/2021, 14:00 Yn bresennol
12/05/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,12/05/2021, 17:00 Yn bresennol
15/06/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,15/06/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
05/07/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,05/07/2021, 17:00 Yn bresennol
16/07/2021, 14:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,16/07/2021, 14:00 Yn bresennol
Private meeting, 19/07/2021, 14:30 Disgwyliedig
21/09/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,21/09/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/10/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ,12/10/2021, 17:00 Yn bresennol
17/05/2021, 17:00 Pwyllgor Trosolwg a Chraffu (Troseddau ac Anhrefn) ,17/05/2021, 17:00 Yn bresennol