Y Cynghorydd Gareth Hughes

Profile image for Y Cynghorydd Gareth Hughes

Teitl: Dirprwy Lywydd

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Tonypandy