Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol

Cynnig cyfarwyddyd a chyngor strategol mewn perthynas â Diwylliant a Chelfyddydau, gan ganolbwyntio ar wydnwch Theatrau Rhondda Cynon Taf, eu hasedau cyfalaf; eu cynyrchiadau a'u cyd-gynyrchiadau; datblygu cynulleidfaoedd; a'u hymgysylltiad â'r rhanbarth, a'u rhan ynddi.