Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Cynnig cyfarwyddyd a chyngor strategol mewn perthynas â Diwylliant a Chelfyddydau, gan ganolbwyntio ar wydnwch Theatrau Rhondda Cynon Taf, eu hasedau cyfalaf; eu cynyrchiadau a'u cyd-gynyrchiadau; datblygu cynulleidfaoedd; a'u hymgysylltiad â'r rhanbarth, a'u rhan ynddi.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Sarah Handy - Uned Busnes y Cyngor - Gwasanaethau Llywodraethol. 01443 424099