Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Cabinet.

Gwybodaeth ynghylch Cabinet

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny yngl?n â sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion. Mae gan Rondda Cynon Taf gabinet, yn debyg i Lywodraeth Cymru yn y Senedd, Bae Caerdydd, a Llywodraeth San Steffan yn Llundain. Mae’r Cabinet yn cynnwys 9 o Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig dros wasanaethau’r Cyngor yn lleol.

 

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cabinet – mae manylion yngl?n â sut i ymgysylltu ar gael ar y 'Dudalen Ymgysylltu'.