Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Cabinet yn gyfrifol am baratoi polisïau yn Rhondda Cynon Taf. Mae'n gyfrifol am wneud nifer o'r penderfyniadau mawr hynny yngl?n â sut mae'r Cyngor yn gwasanaethu'i drigolion. Mae gan Rondda Cynon Taf gabinet, yn debyg i Lywodraeth Cymru yn y Senedd, Bae Caerdydd, a Llywodraeth San Steffan yn Llundain. Mae’r Cabinet yn cynnwys 9 o Aelodau Gweithredol sydd â chyfrifoldeb arbennig dros wasanaethau’r Cyngor yn lleol.

 

Mae croeso i aelodau'r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y Cabinet – mae manylion yngl?n â sut i ymgysylltu ar gael ar y 'Dudalen Ymgysylltu'.

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Emma Wilkins - Uned Busnes y Cyngor. 07385401935