Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

Mae'r Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad yn gyfrifol am graffu ar gyflawniad ariannol a gweithredol; trefniadau rheoli'r trysorlys; y broses ymgynghori ar gyfer y gyllideb refeniw flynyddol; gofynion statudol o ran adrodd am gyflawniad, a monitro gweithredu cynllunio ariannol tymor canolig.