Manylion Pwyllgor

Diben y Pwyllgor

Mae'r Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad yn gyfrifol am graffu ar gyflawniad ariannol a gweithredol; trefniadau rheoli'r trysorlys; y broses ymgynghori ar gyfer y gyllideb refeniw flynyddol; gofynion statudol o ran adrodd am gyflawniad, a monitro gweithredu cynllunio ariannol tymor canolig.

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Ms Julia Nicholls - Uwch Swyddog Gwasanaethau Democrataidd. 01443 424098