Eich Aelodau Seneddol

Mae tri etholaeth seneddol yn yr ardal hon. Mae un AS gan bob etholaeth. Mae’r holl ASau yn cynnal cymorthfeydd cyngor rheolaidd i gwrdd ag etholwyr.

Dilynwch y dolenni isod i ddod o hyd i fanylion am bob AS a gwybodaeth yngl â’i gymorthfeydd cyngor:

Chris Bryant AS (Llafur).

Bethan Winter AS (Llafur).

Alex Davies-Jones AS (Llafur).