Yn bresennol

Presenoldeb Y Cynghorydd Wayne Owen

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Wayne Owen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:18
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 11   61%
Cafwyd Ymddiheuriad:7   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):7   39%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Wayne Owen
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
26/05/2021, 15:00 Cyngor ,26/05/2021, 15:00 Yn bresennol
26/05/2021, 17:00 Cyngor ,26/05/2021, 17:00 Yn bresennol
30/06/2021, 16:00 Cyngor ,30/06/2021, 16:00 Cafwyd Ymddiheuriad
30/06/2021, 17:00 Cyngor ,30/06/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
14/07/2021, 17:00 Cyngor ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
29/09/2021, 17:00 Cyngor ,29/09/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/10/2021, 17:00 Cyngor ,20/10/2021, 17:00 Yn bresennol
29/04/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,29/04/2021, 15:00 Yn bresennol
20/05/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,20/05/2021, 15:00 Yn bresennol
24/06/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,24/06/2021, 15:00 Yn bresennol
22/07/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,22/07/2021, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
12/08/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,12/08/2021, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
Private meeting, 24/08/2021, 15:00 Disgwyliedig
26/08/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,26/08/2021, 15:00 Yn bresennol
02/09/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,02/09/2021, 15:00 Cafwyd Ymddiheuriad
16/09/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,16/09/2021, 15:00 Yn bresennol
07/10/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,07/10/2021, 15:00 Yn bresennol
21/10/2021, 15:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu ,21/10/2021, 15:00 Disgwyliedig
05/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,05/05/2021, 10:00 Cafwyd Ymddiheuriad
18/05/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,18/05/2021, 10:00 Yn bresennol
05/10/2021, 10:00 Pwyllgor Cynllunio a Datblygu (Ymweliad Safle) ,05/10/2021, 10:00 Disgwyliedig