Yn bresennol

Presenoldeb Y Cynghorydd Elaine George

Ystadegau mynychu Y Cynghorydd Elaine George
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:8
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 7   88%
Cafwyd Ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   12%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
Nifer y cyfarfodydd y roedd disgwyl i’r Cynghorydd eu mynychu fel aelod o’r pwyllgor hwnnw. Dim ond cyfarfodydd lle bo statws presenoldeb gwirioneddol y cynghorydd yn hysbys sy’n cael ei gynnwys yma..
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Ystadegau Cyfarfodydd Eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Y Cynghorydd Elaine George
Dyddiad Cyfarfod y Pwyllgor Presenoldeb
26/05/2021, 15:00 Cyngor ,26/05/2021, 15:00 Yn bresennol
26/05/2021, 17:00 Cyngor ,26/05/2021, 17:00 Yn bresennol
30/06/2021, 16:00 Cyngor ,30/06/2021, 16:00 Yn bresennol
30/06/2021, 17:00 Cyngor ,30/06/2021, 17:00 Yn bresennol
14/07/2021, 17:00 Cyngor ,14/07/2021, 17:00 Yn bresennol
29/09/2021, 17:00 Cyngor ,29/09/2021, 17:00 Cafwyd Ymddiheuriad
20/10/2021, 17:00 Cyngor ,20/10/2021, 17:00 Yn bresennol
15/07/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant ,15/07/2021, 17:00 Yn bresennol
23/09/2021, 17:00 Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant ,23/09/2021, 17:00 Disgwyliedig