Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

Mae'r Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles yn gyfrifol am graffu ar wasanaethau sy'n cefnogi Iechyd a Lles ein cymunedau.  Bydd y Pwyllgor yn ystyried gwasanaethau cymdeithasol i oedolion yn ogystal â'r holl ffactorau eraill sy'n cyfrannu at Iechyd a Lles y Fwrdeistref Sirol, megis Gwasanaethau Hamdden a Gwasanaethau Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd.