Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor y Gwasanaethau Democrataidd

Dyma gylch gorchwyl Pwyllgor y Gwasanaethau Llywodraethol:

·        Ymgymryd â swyddogaeth yr awdurdod lleol mewn perthynas â phenodi Pennaeth y Gwasanaethau Llywodraethol (Democrataidd)

·        Adolygu darpariaeth o staff, swyddfeydd/cyfleusterau, ac adnoddau eraill sydd ar gael i Bennaeth y Gwasanaethau Llywodraethol, er mwyn gofalu bod y cyfan yn ddigonol gyda golwg ar gyfrifoldebau'r swydd

·        Cyflwyno adroddiadau i'r Cyngor llawn yngl?n â'r cyfryw faterion