Pori cyfarfodydd

Mae'r dudalen hon yn rhestru'r cyfarfodydd ar gyfer Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio.

Gwybodaeth ynghylch Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Mae'r Pwyllgor Archwilio yn cynorthwyo'r Cyngor yngl?n â chyflawni'i gyfrifoldebau am sicrhau uniondeb ariannol heb gymryd unrhyw gamau a allai  fod yn berygl neu ragfarn.