Agenda

Lleoliad: Council Chamber, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Park, Tonypandy, CF40 2XX

Cyswllt: Mrs S Daniel - Senior Democratic Services Officer  01443 424098

Eitemau
Rhif eitem

1.

Datgan Buddiant

Derbyn datganiadau o fuddiannau personol gan Gynghorwyr, yn unol â gofynion Cod Ymddygiad y Cyngor.

 

Nodwch:

 

  1. Mae gofyn i Aelodau ddatgan rhif a phwnc yr agendwm mae eu buddiant yn ymwneud ag ef a mynegi natur y buddiant personol hwnnw; a

2.   Lle bo Aelodau'n ymneilltuo o'r cyfarfod o ganlyniad i ddatgelu buddiant sy'n rhagfarnu, rhaid iddyn nhw roi gwybod i'r Cadeirydd pan fyddan nhw'n gadael.

 

2.

Cofnodion pdf icon PDF 229 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Craffu – Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant a gafodd ei gynnal ar 12 Tachwedd 2020.

3.

Effaith COVID-19 Ar Ganolfannau Ailgylchu Yn Y Gymuned pdf icon PDF 411 KB

4.

Cyfleuster Rheoli Gwastraff Bryn PIca pdf icon PDF 214 KB

5.

Adolygiad Y Cadeirydd a Dod A'R Cyfarfod I Ben

Adlewyrchu ar y cyfarfod a'r camau gweithredu i'w dwyn ymlaen.

6.

Consultation Links

Information is provided in respect of relevant consultations for consideration by the Committee.

7.

Busnes Brys

To consider any items, which the Chairman, by reason of special circumstances, is of the opinion should be considered at the meeting as a matter of urgency.