Y Cynghorydd Julie Edwards

Profile image for Y Cynghorydd Julie Edwards

Teitl: Is-gadeirydd, Pwllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Ynys-hir