Y Cynghorydd Eleri Griffiths

Profile image for Y Cynghorydd Eleri Griffiths

Plaid: Plaid Cymru

Grwpiau gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Rhondda

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
C/o Democratic Services RCTCBC
The Pavilions
Clydach Vale
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn Symudol:  07739731463

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol