Y Cynghorydd Will Jones

Profile image for Y Cynghorydd Will Jones

Plaid: Annibynnol

Grwpiau gwleidyddol: Cynghrair Plaid

Ward: Treherbert

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: