Y Cynghorydd Dan Owen-Jones

Profile image for Y Cynghorydd Dan Owen-Jones

Teitl: Cadeirydd y Pwyllgor Penodiadau

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Dwyrain Tonyrefail

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
21 Parkland Crescent
Tonyrefail
CF39 8PF

Ffôn Symudol:  07971 301947

E-bost:  dan.owen-jones@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 05/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol