Y Cynghorydd Wendy Treeby

Profile image for Y Cynghorydd Wendy Treeby

Teitl: Dirprwy Faer ac Chadeirydd y Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Gorllewin Aberpennar

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
4 Cresselly Villas
Cardiff Road
Mountain Ash
CF45 4HB

Ffôn Symudol:  07494852272

E-bost:  wendy.treeby@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 05/05/2017 -

Gwybodaeth ychwanegol