Y Cynghorydd Lyndon Walker

Profile image for Y Cynghorydd Lyndon Walker

Plaid: Annibynnol

Grwpiau gwleidyddol: Cynghrair Plaid

Ward: Ton-teg

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
15 Carmarthen Drive
Tonteg
Pontypridd
RCT
CF38 1HY

Ffôn:  07747392428

E-bost:  Lyndon.Walker@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol