Y Cynghorydd Graham Thomas

Profile image for Y Cynghorydd Graham Thomas

Teitl: Is-gadeirydd, Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Y Rhigos