Y Cynghorydd Joy Rosser

Profile image for Y Cynghorydd Joy Rosser

Teitl: Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Addysg a Chynhwysiant a Chadeirydd Pwyllgor Llywodraethwyr (Penodiadau) yr Awdurdod Addysg Lleol, Cadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion ac Is-Gadeirydd Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Trealaw

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
136 Rhys Street
Trealaw
RCT
CF40 2QQ

Ffôn:  01443 434810

Ffôn Symudol:  07977 012784

E-bost:  Joy.Rosser@rctcbc.gov.uk

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Rhondda Cynon Taf County Borough Council Council
Cabinet Office
The Pavilions
Clydach Vale
CF40 2XX

Ffôn:  01443 424065

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol