Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen

Profile image for Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen

Teitl: Cadeirydd, Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc

Plaid: Plaid Cymru

Grwpiau gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Y Pentre

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
C/o Democratic Services RCTCBC
The Pavilions
Clydach Vale
Tonypandy
CF40 2XX

Ffôn Symudol:  07855 490582

E-bost:  Shelley.Rees-Owen@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol