Y Cynghorydd Sharon Rees

Profile image for Y Cynghorydd Sharon Rees

Teitl: Cadeirydd, Pwyllgor Materion Cynllunio a Datblygu

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
27 Birchgrove
Landare
Aberdâr
RCT
CF44 8DP

Ffôn:  01685 882990

E-bost:  Sharon.Rees2@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Gwybodaeth ychwanegol