Y Cynghorydd Michael Powell

Profile image for Y Cynghorydd Michael Powell

Teitl: Arweinydd y Gr┼Áp Cynghrair a'r Cadeirydd, Pwllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

Plaid: Democratiaid Rhyddfrydol

Grwpiau gwleidyddol: Cynghrair Plaid

Ward: Trallwng