Y Cynghorydd Steve Powderhill

Profile image for Y Cynghorydd Steve Powderhill

Teitl: Llywydd

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Treforrest