Y Cynghorydd Sue Pickering

Profile image for Y Cynghorydd Sue Pickering

Teitl: Is-gadeirydd, Pwyllgor Apeliadau

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Ynys-y-bŵl

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
1 Windsor Cottages
Ynysybwl
Pontypridd
RCT
CF37 3HS

Ffôn:  01443 799264

E-bost:  Sue.pickering@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 03/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol