Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Profile image for Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Teitl: Aelod o’r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, Cadeirydd Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Rhianta Corfforaethol

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Llanharan

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
4 Seymour Avenue
Llanharan
RCT
CF72 9NW

Ffôn:  01443 424065

E-bost:  Geraint.E.Hopkins@rctcbc.gov.uk

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Rhondda Cynon Taf County Borough Council
Cabinet Office
The Pavilions
Clydach Vale
CF40 2XX

Ffôn:  01443 424065

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 01/06/2004 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Gwybodaeth ychwanegol