Y Cynghorydd Glynne Holmes

Profile image for Y Cynghorydd Glynne Holmes

Teitl: Is-gadeirydd, Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Tref Llantrisant