Y Cynghorydd Margaret Griffiths

Profile image for Y Cynghorydd Margaret Griffiths

Teitl: Is-gadeirydd y Pwyllgor Pensiynau

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Pont-y-clun

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: