Y Cynghorydd Geraint Davies

Profile image for Y Cynghorydd Geraint Davies

Teitl: Cadeirydd, Pwllgor Archwillio

Plaid: Plaid Cymru

Grwpiau gwleidyddol: Plaid Cymru

Ward: Treherbert

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: