Y Cynghorydd Steve Bradwick

Profile image for Y Cynghorydd Steve Bradwick

Teitl: Cadeirydd, Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Dwyrain Aberdâr

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: