Y Cynghorydd Jill Bonetto

Profile image for Y Cynghorydd Jill Bonetto

Teitl: Maer ac Chadeirydd y Pwyllgor Apeliadau

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Ffynnon Taf