Y Cynghorydd Mark Adams

Profile image for Y Cynghorydd Mark Adams

Teitl: Cadeirydd, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Plaid: Llafur

Grwpiau gwleidyddol: Llafur

Ward: Tylorstown

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
4 Ynyslyn Road
Hawthorn
Pontypridd
RCT
CF37 5AS

Ffôn:  01443 841692

E-bost:  Lewis.M.Adams@rctcbc.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 10/06/2004 -

Gwybodaeth ychwanegol