Rhesymau wedi'u cyfyngu

Ar gyfrif paragraff(au) 12 Rhan 1 o Atodlen 12A o Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Esboniad o'r Rhesymau