Eich Cynghorwyr

Etholir Cynghorwyr Lleol gan y gymuned i benderfynu sut y dylai'r cyngor wneud ei weithgareddau amrywiol. Maent yn cynrychioli budd y cyhoedd yn ogystal ag unigolion sy'n byw yn y ward y maent wedi’u hethol i'w gwasanaethu am gyfnod.

Maent yn cyfathrebu â’r cyhoedd yn rheolaidd trwy gyfarfodydd cyngor, galwadau ffôn neu gymorthfeydd. Mae cymorthfeydd yn cynnig cyfle i unrhyw drigolyn siarad â'i gynghorydd wyneb yn wyneb, a chynhelir y rhain yn rheolaidd.

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob aelod o’r Cyngor lenwi ffurflen datganiad o fuddiant. Cyhoeddir manylion am y ffurflen hon bob blwyddyn.

I ddod o hyd i’ch cynghorydd defnyddiwch y dolenni isod:

Councillor
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Y Cynghorydd Mark Adams

Y Cynghorydd Mark Adams

Cadeirydd, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

4 Ynyslyn Road, Hawthorn, Pontypridd, RCT, CF37 5AS

Hafan: 01443 841692

Hafan: Lewis.M.Adams@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Tylorstown
ffotograff o Y Cynghorydd Julie Barton

Y Cynghorydd Julie Barton

7 Squires Court, Beddau, Pontypridd, CF38 2JY

Home mobile: 07786 523556

Hafan: Julie.A.Barton@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Tyn-Y-Nant
ffotograff o Y Cynghorydd Stephen Belzak

Y Cynghorydd Stephen Belzak

15 Richard Street, Cilfynydd, CF37 4UP

Hafan: 01443 486374

Hafan: Stephen.Belzak@rctcbc.gov.uk

Annibynnol
(Annibynnol)
Cilfynydd
ffotograff o Y Cynghorydd Robert Bevan

Y Cynghorydd Robert Bevan

Aelod o'r Cabinet ar faterion Menter, Datblygu a Thai

7 Church Street, Tylorstown, Ferndale, CF43 3AB

Gwaith: 01443 424065

Hafan: 01443 756746

Hafan: robert.bevan@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Tylorstown
ffotograff o Y Cynghorydd Helen Boggis

Y Cynghorydd Helen Boggis

16 Haulfryn, Penywaun, Aberdâr, RCT, CF44 9DG

Hafan: 07780 435989

Hafan: Helen.Boggis@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Pen-y-waun
ffotograff o Y Cynghorydd Jill Bonetto

Y Cynghorydd Jill Bonetto

Maer ac Chadeirydd y Pwyllgor Apeliadau

12 West View, Ty Rhiw, Ffynnon Taf, Caerdydd, CF15 7SF

Hafan: 02920 337426

Home mobile: 07415161449

Hafan: Jill.Bonetto@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Ffynnon Taf
ffotograff o Y Cynghorydd Steve Bradwick

Y Cynghorydd Steve Bradwick

Cadeirydd, Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

69 Monk Street, Aberdâr, RCT, CF44 7PA

Hafan: 01685 877156

Hafan: Steven.A.Bradwick@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Dwyrain Aberdâr
ffotograff o Y Cynghorydd Jayne Brencher

Y Cynghorydd Jayne Brencher

Is-Gadeirydd Pwyllgor (Penodi) Llywodraethwyr yr Awdurdod Addysg Lleol

16 Whiterock Avenue, Graigwen, Pontypridd, CF37 2EL

Hafan: 01443 404504

Home mobile: 07912 521038

Hafan: Jayne.Brencher@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Graig
ffotograff o Y Cynghorydd Anita Calvert

Y Cynghorydd Anita Calvert

156 Brynmair Road, Godreaman, Aberdare, RCT, CF44 6LT

Hafan: 01685 877488

Hafan: Anita.Calvert@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
De Aberaman
ffotograff o Y Cynghorydd Gareth Caple

Y Cynghorydd Gareth Caple

Is-gadeirydd, Pwyllgor Materion Cynllunio a Datblygu

3 Bryn Eirw, Trehafod, Pontypridd, CF37 2PA

Hafan: 01443 681258

Home mobile: 07729 428614

Hafan: Gareth.J.Caple@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Cymer
ffotograff o Y Cynghorydd Alison Chapman

Y Cynghorydd Alison Chapman

77 Dumfries Street, Treorchy, CF42 6TS

Home mobile: 07814636565

Hafan: Alison.Chapman@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Treorci
ffotograff o Y Cynghorydd Alun Cox

Y Cynghorydd Alun Cox

7 Caemawr Gardens, Porth, RCT, CF39 9DB

Home mobile: 07846 308093

Hafan: Alun.G.Cox@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Y Porth
ffotograff o Y Cynghorydd Ann Crimmings

Y Cynghorydd Ann Crimmings

8 Maesycoed, Cwmdâr, Aberdâr, CF44 8RG

Gwaith: 01443 424065

Hafan: 01685 876456

Hafan: ann.crimmings@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed
ffotograff o Y Cynghorydd John Cullwick

Y Cynghorydd John Cullwick

47 Crawshay Road, Penygraig, CF40 1TE

Home mobile: 07541 520564

Hafan: John.L.Cullwick@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
 
ffotograff o Y Cynghorydd Geraint Davies

Y Cynghorydd Geraint Davies

Cadeirydd, Pwllgor Archwillio

6 St Mary's Close, Treherbert, Treorchy, RCT, CF42 5RL

Hafan: 01443 771850

Hafan: Geraint.R.Davies@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Treherbert
ffotograff o Y Cynghorydd Joshua Davies

Y Cynghorydd Joshua Davies

24A Brook Street, Williamstown, CF40 1RB

Home mobile: 07500 572460

Hafan: Joshua.R.davies@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Pen-y-graig
ffotograff o Y Cynghorydd Alexandra Davies-Jones

Y Cynghorydd Alexandra Davies-Jones

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Hafan: 01443 424102

Hafan: Alexandra.Davies-Jones@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Tonyrefail
ffotograff o Y Cynghorydd Linda De Vet

Y Cynghorydd Linda De Vet

36 gwawr Street, Aberaman, Aberdare, RCT, CF44 6YP

Hafan: 01685 872127

Hafan: Linda.DeVet@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gogledd Aberaman
ffotograff o Y Cynghorydd Julie Edwards

Y Cynghorydd Julie Edwards

Is-gadeirydd, Pwllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc

21 Gynor Avenue, Ynys-hir, Porth, CF39 0NH

Hafan: 07506 927581

Hafan: Julie.Edwards@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Ynys-hir
ffotograff o Y Cynghorydd Jeffrey Elliott

Y Cynghorydd Jeffrey Elliott

45 Tir Founder Fields, Cwmbach, Aberdare, RCT, CF44 0DS

Home mobile: 07415269985

Hafan: Jeffrey.Elliott@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Cwm-bach
ffotograff o Y Cynghorydd Sera Evans

Y Cynghorydd Sera Evans

16A Glyncoli Road, Treorci, RCT, CF42 6SB

Hafan: 01443 775111

Home mobile: 07966009707

Hafan: Sera.M.Evans@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Treorci
ffotograff o Y Cynghorydd Sheryl Evans

Y Cynghorydd Sheryl Evans

Is-gadeirydd, Iechyd a Lles

2 Penderyn Place, Aberaman, Aberdare, RCT, CF44 6YY

Home mobile: 07816 288785

Hafan: Sheryl.M.Evans@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gogledd Aberaman
ffotograff o Y Cynghorydd Martin Fidler Jones

Y Cynghorydd Martin Fidler Jones

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Home mobile: 07530 741909

Hafan: Martin.FidlerJones@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Ddraenen Wen
ffotograff o Y Cynghorydd Michael Forey

Y Cynghorydd Michael Forey

10 The Walk, Abernant, Aberdâr, RCT, CF44 0RQ

Hafan: 01685 882629

Hafan: Mike.Forey@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Dwyrain Aberdâr
ffotograff o Y Cynghorydd Adam Fox

Y Cynghorydd Adam Fox

Cadeirydd, Pwyllgor Trwyddedu

5 James Street, Miskin, Mountain Ash, RCT, CF45 3UH

Hafan: 01443 269525

Home mobile: 07970524378

Hafan: Adam.S.Fox@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Penrhiw-ceibr
ffotograff o Y Cynghorydd Heledd Fychan MS

Y Cynghorydd Heledd Fychan MS

C/o Democratic Service RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Home mobile: 07846294927

Hafan: Heledd.Fychan@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Tref Pontypridd
ffotograff o Y Cynghorydd Elaine George

Y Cynghorydd Elaine George

6 Tressilian Place, Abercynon, Mountain Ash, CF45 4PD

Home mobile: 07968291293

Hafan: Elaine.George@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Abercynon
ffotograff o Y Cynghorydd Danny Grehan

Y Cynghorydd Danny Grehan

Alltwen, 33 High Street, Tonyrefail, CF39 8PH

Hafan: 01443 671577

Home mobile: 07951551607

Hafan: Danny.Grehan@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Dwyrain Tonyrefail
ffotograff o Y Cynghorydd Eleri Griffiths

Y Cynghorydd Eleri Griffiths

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Home mobile: 07739731463

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Rhondda
ffotograff o Y Cynghorydd Margaret Griffiths

Y Cynghorydd Margaret Griffiths

Is-gadeirydd y Pwyllgor Pensiynau

C/o Democratic Services, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Home mobile: 07508059779

Hafan: Margaret.Griffiths@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Pont-y-clun
ffotograff o Y Cynghorydd Jack Harries

Y Cynghorydd Jack Harries

11 Maerdy Road, Maerdy, CF43 4BA

Home mobile: 07716397815

Hafan: Jack.Harries@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Maerdy
ffotograff o Y Cynghorydd Glynne Holmes

Y Cynghorydd Glynne Holmes

Is-gadeirydd, Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

Castle Lodge, Yr Allt, Llantrisant, RCT, CF72 8EF

Hafan: 01443 225678

Hafan: Glynne.Holmes@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Tref Llantrisant
ffotograff o Y Cynghorydd Lewis Hooper

Y Cynghorydd Lewis Hooper

Arweinydd, y Grŵp Geidwadol

2 Pwllgwaun Cottages, Barry Road, Pontypridd, CF37 1HY

Home mobile: 07581279037

Hafan: Lewis.Hooper@rctcbc.gov.uk

Ceidwadol
(Ceidwadol)
Ton-teg
ffotograff o Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Aelod o’r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymuned i Oedolion a’r Gymraeg, Cadeirydd Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg ac Is-Gadeirydd y Bwrdd Rhianta Corfforaethol

4 Seymour Avenue, Llanharan, RCT, CF72 9NW

Gwaith: 01443 424065

Hafan: 01443 424065

Hafan: Geraint.E.Hopkins@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Llanharan
ffotograff o Y Cynghorydd Philip Howe

Y Cynghorydd Philip Howe

25 Frederick Street, Ferndale, RCT, CF43 4HR

Home mobile: 07989 582485

Hafan: Philip.Howe@rctcbc.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Plaid)
Glynrhedynog
ffotograff o Y Cynghorydd Gareth Hughes

Y Cynghorydd Gareth Hughes

Dirprwy Lywydd

19 Charles Street, Trealaw, CF40 2UN

Home mobile: 07572 872167

Hafan: gareth.w.hughes@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Tonypandy
ffotograff o Y Cynghorydd Joel James MS

Y Cynghorydd Joel James MS

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Hafan: 01443 204009

Hafan: Joel.S.James@rctcbc.gov.uk

Ceidwadol
(Ceidwadol)
Llanilltud Faerdref
ffotograff o Y Cynghorydd Pauline Jarman

Y Cynghorydd Pauline Jarman

Arweinydd, Grŵp Plaid Cymru, RhCT

3 Middle Row, Cwmpennar, Mountain Ash, RCT, CF45 4DN

Hafan: 01443 473241

Hafan: Pauline.Jarman@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Dwyrain Aberpennar
ffotograff o Y Cynghorydd Gareth Jones

Y Cynghorydd Gareth Jones

28 Pleasant Street, Trecynon, Aberdâr, CF44 8NF

Home mobile: 07535177571

Hafan: Gareth.Jones2@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed
ffotograff o Y Cynghorydd Kate Jones

Y Cynghorydd Kate Jones

Vice Chair, Governance and Audit Committee

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Hafan: 01443 424102

Gwaith: kate.l.jones@rctcbc.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Plaid)
Pont-y-clun
ffotograff o Y Cynghorydd Larraine Jones

Y Cynghorydd Larraine Jones

2 Nicholas Court, Ton Pentre, CF41 7BH

Hafan: 01443 442797

Home mobile: 07971294947

Hafan: larraine.jones@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Ystradyfodwg
ffotograff o Y Cynghorydd Will Jones

Y Cynghorydd Will Jones

30 Eileen Place, Tynewydd, Treherbert, CF42 5BU

Home mobile: 07768044443

Hafan: will.jones@rctcbc.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Plaid)
Treherbert
ffotograff o Y Cynghorydd Rhys Lewis

Y Cynghorydd Rhys Lewis

Aelod o’r Cabinet ar faterion Cymunedau Cadarn, Llesiant a Gwasanaethau Diwylliannol a Chadeirydd Grŵp Llywio Pwyllgor Gweithredu Diwylliant a Chelfyddydau Strategol

C/o Democratic Services, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Gwaith: 01443 424065

Home mobile: 07725953327

Hafan: Rhys.Lewis@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Abercynon
ffotograff o Y Cynghorydd Wendy Lewis

Y Cynghorydd Wendy Lewis

Is-gadeirydd, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

16 Ty Isaf Road, Gelli, CF41 7TU

Home mobile: 07977117894

Hafan: wendy.lewis@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Llwyn-y-pïa
ffotograff o Y Cynghorydd Christina Leyshon

Y Cynghorydd Christina Leyshon

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau i Blant, Cadeirydd y Bwrdd Rhianta Corfforaethol ac Is-Gadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion

3 Lanely Crescent, Maesycoed, Pontypridd, RCT, CF37 1JB

Gwaith: 01443 424065

Hafan: 01443 402140

Home mobile: 07531085442

Hafan: Christina.Leyshon@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Rhondda
ffotograff o Y Cynghorydd Andrew Morgan

Y Cynghorydd Andrew Morgan

Arweinydd y Cyngor

Rhondda Cynon Taf County Borough Council, Cabinet Office, The Pavilions, Clydach Vale, CF40 2XX

Gwaith: 01443 424199

Hafan: 01443 476033

Hafan: Andrew.Morgan2@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Aberpennar
ffotograff o Y Cynghorydd Karen Morgan

Y Cynghorydd Karen Morgan

11 Lisburn Rise, Hirwaun, Aberdare, RCT, CF44 9TR

Hafan: 01685 812344

Hafan: Karen.Morgan2@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Hirwaun
ffotograff o Y Cynghorydd Susan Morgans

Y Cynghorydd Susan Morgans

62 Albany Street, Ferndale, CF43 9SL

Home mobile: 07548187126

Hafan: susan.morgans@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Glynrhedynog
ffotograff o Y Cynghorydd Mark Norris

Y Cynghorydd Mark Norris

Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Corfforaethol a Chadeirydd y Pwyllgor Pensiynau

26 Wern Street, Clydach Vale, Tonypandy, RCT, CF40 2BQ

Gwaith: 01443 424065

Hafan: 01443 435322

Hafan: mark.a.norris@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Cwm Clydach
ffotograff o Y Cynghorydd Wayne Owen

Y Cynghorydd Wayne Owen

The Boars Head, Tylagarw, Pontyclun, CF72 9EZ

Hafan: 01443 225400

Home mobile: 07460705232

Hafan: Wayne.Owen@rctcbc.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Plaid)
Llanhari
ffotograff o Y Cynghorydd Dan Owen-Jones

Y Cynghorydd Dan Owen-Jones

Cadeirydd y Pwyllgor Penodiadau

21 Parkland Crescent, Tonyrefail, CF39 8PF

Home mobile: 07971 301947

Hafan: dan.owen-jones@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Dwyrain Tonyrefail
ffotograff o Y Cynghorydd Sue Pickering

Y Cynghorydd Sue Pickering

Is-gadeirydd, Pwyllgor Apeliadau

1 Windsor Cottages, Ynysybwl, Pontypridd, RCT, CF37 3HS

Hafan: 01443 799264

Hafan: Sue.pickering@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Ynys-y-bŵl
ffotograff o Y Cynghorydd Steve Powderhill

Y Cynghorydd Steve Powderhill

Llywydd

124 Broadway, Treforest, RCT, CF37 1BE

Home mobile: 07795 466252

Hafan: Steve.Powderhill@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Treforrest
ffotograff o Y Cynghorydd Michael Powell

Y Cynghorydd Michael Powell

Arweinydd y Grŵp Cynghrair a'r Cadeirydd, Pwllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

8 The Parade, Pontypridd, RCT, CF37 4PU

Home mobile: 07779 337839

Hafan: Michael.J.Powell@rctcbc.gov.uk

Democratiaid Rhyddfrydol
(Cynghrair Plaid)
Trallwng
ffotograff o Y Cynghorydd Stephen Powell

Y Cynghorydd Stephen Powell

11 Coed-yr-Esgob, Llantrisant, Pontyclun, CF72 8EL

Hafan: 01443 261963

Home mobile: 07881 268166

Hafan: stephen.m.powell@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Tonysguboriau
ffotograff o Y Cynghorydd Sharon Rees

Y Cynghorydd Sharon Rees

Cadeirydd, Pwyllgor Materion Cynllunio a Datblygu

27 Birchgrove, Landare, Aberdâr, RCT, CF44 8DP

Hafan: 01685 882990

Hafan: Sharon.Rees2@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Aberdâr / Llwydcoed
ffotograff o Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen

Y Cynghorydd Shelley Rees-Owen

Cadeirydd, Pwyllgor Craffu - Plant a Phobl Ifainc

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Home mobile: 07855 490582

Hafan: Shelley.Rees-Owen@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Y Pentre
ffotograff o Y Cynghorydd Aufron Roberts

Y Cynghorydd Aufron Roberts

44 Oak Street, Gilfach Goch, Porth, RCT, CF39 8UG

Hafan: 01443 674032

Hafan: Aurfron.Roberts@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Gilfach-Goch
ffotograff o Y Cynghorydd Joy Rosser

Y Cynghorydd Joy Rosser

Aelod o'r Cabinet dros Wasanaethau Addysg a Chynhwysiant a Chadeirydd Pwyllgor Llywodraethwyr (Penodiadau) yr Awdurdod Addysg Lleol, Cadeirydd y Fforwm Cyllideb Ysgolion ac Is-Gadeirydd Grŵp Llywio'r Cabinet ar faterion y Gymraeg

136 Rhys Street, Trealaw, RCT, CF40 2QQ

Gwaith: 01443 424065

Hafan: 01443 434810

Home mobile: 07977 012784

Hafan: Joy.Rosser@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Trealaw
ffotograff o Y Cynghorydd Graham Stacey

Y Cynghorydd Graham Stacey

6 Llys Coed Derw, Llantwit Fardre, Pontypridd, RCT, CF38 2JB

Hafan: 01443 203152

Llafur
(Llafur)
Pentre’r Eglwys
ffotograff o Y Cynghorydd Elyn Stephens

Y Cynghorydd Elyn Stephens

63 Wyndham Street, Tynewydd, CF42 5BT

Home mobile: 07447699569

Hafan: elyn.stephens@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Llafur)
Ystradyfodwg
ffotograff o Y Cynghorydd Margaret Tegg

Y Cynghorydd Margaret Tegg

70 Rhiwgarn Road, Trebanog, Porth, RCT, CF39 9HJ

Hafan: 01443 687265

Hafan: Margaret.Tegg@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Cymer
ffotograff o Y Cynghorydd Graham Thomas

Y Cynghorydd Graham Thomas

Is-gadeirydd, Pwyllgor Craffu - Cyllid a Chyflawniad

10 Greenwood Drive, Hirwaun, Aberdare, RCT, CF44 9QZ

Home mobile: 07805037406

Hafan: Graham.P.Thomas@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Rhigos
ffotograff o Y Cynghorydd Sam Trask

Y Cynghorydd Sam Trask

3 Camperly Close, Beddau, Pontypridd, RCT, CF38 2LF

Home mobile: 07385 386851

Hafan: Sam.Trask@rctcbc.gov.uk

Ceidwadol
(Ceidwadol)
Llanilltud Faerdref
ffotograff o Y Cynghorydd Wendy Treeby

Y Cynghorydd Wendy Treeby

Dirprwy Faer ac Chadeirydd y Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo

4 Cresselly Villas, Cardiff Road, Mountain Ash, CF45 4HB

Home mobile: 07494852272

Hafan: wendy.treeby@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Gorllewin Aberpennar
ffotograff o Y Cynghorydd Roger Turner

Y Cynghorydd Roger Turner

10 red Roofs Close, Brynna Road, Pencoed, RCT, CF35 6PH

Hafan: 01656 863045

Hafan: Roger.K.Turner@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Brynna
ffotograff o Y Cynghorydd Lyndon Walker

Y Cynghorydd Lyndon Walker

15 Carmarthen Drive, Tonteg, Pontypridd, RCT, CF38 1HY

Hafan: 07747392428

Hafan: Lyndon.Walker@rctcbc.gov.uk

Annibynnol
(Cynghrair Plaid)
Ton-teg
ffotograff o Y Cynghorydd Maureen Weaver

Y Cynghorydd Maureen Weaver

C/o Democratic Services RCTCBC, The Pavilions, Clydach Vale, Tonypandy, CF40 2XX

Hafan: 01443 434558

Hafan: Maureen.Weaver@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Y Pentre
ffotograff o Y Cynghorydd Maureen Webber

Y Cynghorydd Maureen Webber

Dirprwy Arweinydd, Aelod o'r Cabinet ar faterion Busnes y Cyngor ac Adnoddau Dynol, Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Is-Gadeirydd y Pwyllgor Penodiadau ac Is-Gadeirydd y Panel Ymddeol yn Gynnar o Wirfodd / Ymddiswyddo

7 Gellidawel Road, Rhydyfelin, Pontypridd, RCT, CF37 5PR

Gwaith: 01443 424199

Hafan: 01443 409008

Hafan: maureen.webber@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Canol Rhydfelen
ffotograff o Y Cynghorydd Emyr Webster

Y Cynghorydd Emyr Webster

129 High Street, Treorchy, RCT, CF42 6PA

Home mobile: 07828019431

Hafan: Emyr.J.Webster@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Treorci
ffotograff o Y Cynghorydd Julie Williams

Y Cynghorydd Julie Williams

4 Coronation Terrace, Porth, RCT, CF39 9YH

Hafan: 01443 682428

Home mobile: 07718344862

Hafan: julie.williams2@rctcbc.gov.uk

Plaid Cymru
(Plaid Cymru)
Y Porth
ffotograff o Y Cynghorydd Doug Williams

Y Cynghorydd Doug Williams

Is-gadeirydd, Pwyllgor Trwyddedu

Hafen-y-Graig, 13 Westfield Road, Glyncoch, Pontypridd, CF37 3AG

Hafan: 01443 403512

Hafan: Doug.Williams@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Glyncoch
ffotograff o Y Cynghorydd Ross Williams

Y Cynghorydd Ross Williams

Heol-Y-Graig, Hillside, Mountain Ash, RCT, CF45 3YT

Home mobile: 07385406117

Hafan: Ross.Williams2@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Penrhiw-ceibr
ffotograff o Y Cynghorydd Tina Williams

Y Cynghorydd Tina Williams

Is-gadeirydd, Pwyllgor Craffu - Cynnal Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau a Ffyniant

101 Fforchaman Road, Cwmaman, Aberdare, RCT, CF44 6NF

Home mobile: 07972367569

Hafan: Tina.Williams@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
De Aberaman
ffotograff o Y Cynghorydd Richard Yeo

Y Cynghorydd Richard Yeo

Cadeirydd, Pwyllgor Craffu - Iechyd a Lles

6 Castleford Close, Gwaun Miskin, Beddau, Pontypridd, CF38 2RW

Hafan: 01443 201972

Home mobile: 07584 125995

Hafan: Richard.Yeo@rctcbc.gov.uk

Llafur
(Llafur)
Y Beddau