Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddod o hyd i wybodaeth yngl â’r hyn y mae cyrff penderfynu'r cyngor wedi'i benderfynu yn ddiweddar.

Neu gallwch ymweld â thudalen Penderfyniadau Dirprwyedig ar gyfer gwybodaeth am benderfyniadau y mae swyddogion penodol y cyngor wedi'u.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CYNON VALLEY WASTE DISPOSAL COMPANY LIMITED AC AMGEN RHONDDA LIMITED - CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL ref: 40723/09/202129/09/20210
6. ADRODDIAD EFFAITH ADDASU TAI TRIVALLIS A DIWEDDARIAD YNGL?N Â GWAITH PARTNERIAETH EHANGACH RHWNG RCT A TRIVALLIS I DDARPARU CARTREFI WEDI'U HADDASU I RAI O'N PRESWYLWYR SYDD FWYAF AGORED I NIWED ref: 40523/09/202129/09/20210
STRATEGAETH DWRISTIAETH RHCT ref: 40423/09/202129/09/20210
ADOLYGU'R GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS MEWN PERTHYNAS Â SYLWEDDAU MEDDWOL (GAN GYNNWYS ALCOHOL) YN RHCT ref: 40223/09/202129/09/20210
GWASANAETHAU MAETHU - LWFANSAU RHIENI MAETH ref: 40623/09/202129/09/20210
Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ref: 40123/09/202129/09/20210
Dynodi Tir Yng Nghwm Clydach, Tonypandy A Elwir Ar Hyn O Bryd Yn Barc Cefn Gwlad Cwm Clydach Yn Barc Gwledig ref: 39821/09/202125/09/2021Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Cynllun Corfforaethol Y Cyngor - Blaenoriaethau Buddsoddi ref: 39921/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
Adolygu Rheoliadau, Ymwybyddiaeth A Gorfodi Deddfwriaeth Llifogydd A Dwr ref: 39521/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
Ffyrdd Heb Eu Mabwysiadu ref: 39621/09/202125/09/2021Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Rhaglen Ysgolion Yr 21ain Ganrif - Cynnig I Wella'r Ddarpariaeth Addysg Yn Ysgol Gynradd Gymraeg Llyn Y Forwyn ref: 39721/09/202125/09/2021Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Bwrdd Rhianta Corfforaethol - Adroddiad Blynyddol ref: 39421/09/202125/09/2021Y cais i alw i mewn wedi dod i ben
Adroddiad Cyflawniad Ac Adnoddau'r Cyngor (Ch1) ref: 40021/09/202121/09/2021Nid i'w alw i mewn
Rhaglen Waith Y Cabinet ref: 39321/09/202125/09/2021Y cais i alw i mewn wedi dod i ben